Mamuxa Kurumsal’da ilk siparişinize %3 indirim!

Açık Rıza Metni

Kişisel Verilerin Korunması ve Açık Rıza Metni​

92 98 Derece Doğal Ürünler Sanal Mağazacılık Gıda Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. (“Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) tahtında tarafıma sunulan Aydınlatma Metnini okudum ve anladım.

Aydınlatma Metni’nde aşağıdaki verilerimin işlenebileceği tarafıma bildirilmiştir:

 • Kimlik (ad-soyad, doğum tarihi, cinsiyet, T.C. Kimlik Numarası),
 • İletişim bilgileri (E-posta adresi, Fatura & Teslimat Adresleri, Cep Telefonu Numarası),
 • Hukuki sürece dair bilgiler (uyuşmazlık meydana gelmesi halinde dava dosyasındaki bilgiler, ihtarnameler, adli ve idari makamlarla yazışmalardaki bilgiler), müşteri işlemlerine dair bilgiler (fatura bilgileri, talep bilgileri, sipariş bilgileri, müşteri yorumları), internet sitesine dair bilgiler (IP Adresi bilgileri,
 • İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre bilgileri, trafik verileri (Bağlantı zamanı/Süresi vb.), yarım kalan alışveriş ve sepet bilgileri.

Bu verilerimin:

 • Sunulan ürün ve hizmetlerden Kişisel Veri Sahiplerini faydalandırmak için gerekli çalışmaların Şirket iş birimleri tarafından yerine getirilmesi;
 • Şirket İş Ortakları ve/veya tedarikçileri ile operasyonlar gerçekleştirilmesi;
 • Kişisel Veri Sahiplerinin Şirket nezdinde oluşturulan kayıtlarına sonraki alışverişlerinde ulaşılması, bu veriler ile isim/soyisim benzerliği vb. sebeplerle karışıklığa mahal vermeden otomatik yolla fatura tanzim edilmesi;
 • Şirket nezdinde oluşturulan kayıtlar vasıtasıyla müşterilerin satışa konulan ürün ve hizmetlere ilişkin genel veya kişiye özel kampanyalardan yararlanmalarının sağlanması; sunulan ürün ve hizmetlerle ilgili kampanyaların müşterilere posta, e-posta, SMS ve telefon yoluyla iletilmesi; sunulan ürün ve hizmetlerin Kişisel Veri Sahiplerinin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek Kişisel Veri Sahiplerine önerilmesi ve ulaştırılması; müşterilerin Şirket ürün ve hizmetlerinden faydalanma sürekliliği ve devamlılığı da göz önünde bulundurularak müşteriye katalog ve kampanyaların önerilmesi ve ulaştırılması için gerekli çalışmaların yapılması; sunulan ürün ve hizmetlerin satın alma ve satış sonrası süreçlerinde ve yeni alışverişlerde; satın alınan ürün ve hizmetlerin müşterilerin ihtiyaç ve kullanımlarına uygun biçimde tadil edilmesi, satın alınan ürün ve hizmetlere ilişkin şikayet ya da inceleme taleplerinin karşılanması ve bu konuda müşterilere bilgi verilmesi; birebir veya entegre pazarlama faaliyetinin, satış ve satış sonrası operasyonlar ile satın alma operasyonlarının yürütülmesi;
 • Şirket insan kaynakları politikalarının yürütülmesi amacıyla iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması;
 • Şirket ve Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini
 • Şirket tarafından yürütülen iletişime yönelik idari ve hukuki işlemler ile Şirket’e ait lokasyonların fiziksel güvenliği ve denetimini sağlamaya yönelik faaliyetler ve mali işler süreçlerinin yürütülmesi ve yönetilmesi; ve
 • Şirket ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda Şirket tarafından, Şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonlarının, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktivitelerinin ve finans operasyonları ile ürün/proje/imalat/yatırım kalite süreçlerinin yürütülmesi ve yönetilmesi; müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası sürecini de kapsayacak şekilde müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve/veya icrası; bu doğrultuda müşterilere posta, e-posta, SMS ve telefon ile ulaşılması; Şirket’e talep ve şikayetlerini ileten Kişisel Veri Sahipleri ile iletişime geçilmesi ve talep ve şikayet takip ve yönetiminin sağlanması; ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, reklam/kampanya/promosyon süreçleri ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi (promosyon ürün gönderilmesi, yarışmaların kazananlarına ürün gönderilmesi dahil) ve bu kapsamda elektronik ticari iletilerin (telefon, SMS, MMS, e-posta(matbu) veya diğer şekillerde) gönderiminin sağlanması

amaçlarıyla işlendiği tarafıma belirtilmiştir.

Kişisel verilerimin Şirket tarafından bu amaçlarla işlenmesini kabul ederim.

Yukarıda belirtilen amaçlarla Şirket’in Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinde belirtilen hukuki sebeplere dayanmayan durumlarda açık rızama dayalı olarak, kişisel verilerimi (özel nitelikli olan ve olmayan), yurt içinde veya yurt dışında; işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan şirketler ile satış, pazarlama, müşteri ilişkileri, hukuk, muhasebe ve benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmaları ile Şirket’in faaliyetleri ile ilgili satış, pazarlama ve yazılım hususlarında destek veren üçüncü kişiler ile (SMS ve e-posta gönderimi, CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi), reklam ve halkla ilişkiler ve bulut bilişim, yedekleme, yazılım desteği veren firmalar ve benzeri) paylaşabileceğini ve/veya bu kişilere erişime açabileceğini kabul ederim. Şirket’in kişisel verilerimin işlenmesine dair haklarım konusunda beni bilgilendirdiğini ve haklarımı okuyup anladığımı beyan ederim.

Çevreye Saygılı

Suyun, toprağın ve havanın değerini biliyoruz.

Doğal ve Sertifikalı Ürünler

İnsan sağlığına ve doğaya önem veriyoruz.

Sürdürülebilir Üretim

Gelecek nesillere temiz bir dünya istiyoruz.

100% Güvenli Ödeme

256 Bit SSL Sertifikası ile
güvenli ödeme.